Profil společnosti

Společnost Wilhelm T & P GmbH působí již více než pět desetiletí jako obchodní a poradenská společnost, během kterých jsme vytvořili dlouhodobé vztahy se společnostmi ze západní a východní Evropy. Naše hlavní kompetence je na východoevropském trhu. Se 40 zaměstnanci na šesti místech v Rakousku (centrála), Maďarsku, Rumunsku, České republice / Slovensku, Polsku a Bulharsku jsme se nejprve specializovali na oblast textilních strojů a zpracování plastů. Následně jsme rozšířili aktivity i o zdravotnické vybavení, výtahy, výrobu elektřiny a otázky životního prostředí.


Historie

Naše společnost byla založena v roce 1966 Friedrichem Wilhelmem sen. jako zastupitelskou agenturou se specializací na trhu textilních strojů ve východní Evropě. Díky svým jazykovým dovednostem a díky jeho osobnosti se mu podařilo vybudovat úzké vztahy mezi německými, francouzskými a anglicky mluvícími dodavateli na jedné straně a maďarskými a rumunskými zákazníky na straně druhé. V bývalém Československu začal spolupracovat s českým textilním specialistou.

Po invazi sovětských vojsk (1968) tento podnik zpočátku utrpěl vážnou překážku. Stále však věřil v potenciál českého trhu a rozšíření působnosti svěřil svému synovi Friedrichovi Wilhelmovi jun., který přišel do společnosti v roce 1979. Počet zastupovaných společností se postupně zvyšoval, takže Česká republika / Slovensko se stala naší hlavní oblastí. Po roce 1989 byly založeny následující dceřiné společnosti:

Česká Republika a Slovensko

Wilhelm Czech s.r.o. byla založena v roce 2017 jako samostatná dceřiná společnost.
Vedle společnosti Wilhelm Bohemia s.r.o., která se specializuje na oblast textilních strojů a vláknařského průmyslu, koncentruje společnost Wilhelm Czech s.r.o. své aktivity na zprostředkování a poradenství v oblasti dodávek strojních technologií v segmentech plastikářského, potravinářského a farmaceutického průmyslu.

Rumunsko

Vzhledem k častým politickým a ekonomickým změnám naše dceřiná společnost WILHELM ROMCO SRL nyní působí v následujících oborech: textilní průmysl, zpracování plastů, lékařská technika, výtahy, výroba elektřiny a environmentální záležitosti.

www.wilhelm.ro


Maďarsko

Zaměření společnosti WILHELM KFT Budapest bylo původně v oblasti textilních strojů. V průběhu doby se však posunula směrem k strojnímu zařízení pro odvětví zpracování plastů.

www.wilhelm.hu

Bulharsko

V roce 2002 byla založena obchodní kancelář v Sofii. Důraz je kladen na prodej plastikářských strojů, okrajově i textilních zařízení.

www.wilhelm.bg

Polsko

Od roku 1994 spolupracujeme s naším partnerem Agencja Hold Trade v Lodži. Společnost se zabývá především dovozem a prodejem textilních strojů.

www.holdtrade.pl